Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
www.weidmueller.com
  Kreator produktów  |   pomoc 
0
0
Szybki dostęp
Aktualizacja katalogu: 2017-09-08
Ochrona przeciwprzepięciowa
To, jakie znaczenie przypisuje si? ochronie przepi?ciowej, zale?y od gotowo?ci podejmowania ryzyka: Niektórzy uwa?aj?, ?e "w nich piorun nigdy nie trafi". Nic si? wówczas nie traci, ale te? niewiele zyskuje. Tyle ?e wtedy kwestia przepi?? mo?e powodowa? niepotrzebne napi?cia. Ci, którzy wol? „dmucha? na zimne“, powinni w??czy? do swojej strategii przedsi?biorstwa tak?e ochron? przepi?ciow?. Dzi?ki tego rodzaju inwestycjom osi?ga si? bezpiecze?stwo eksploatacji i zapobiega? powa?nym wypadkom dzi?ki zabezpieczeniom przepi?ciowym Weidmüller dla energii, sygna?ów i danych.

Przegląd grup produktów
         
Dołącz do nas na:
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
 
E-mail: info@weidmueller.de
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
Produkty
Bloki zacisków Klippon® Connect
Technologia łączeniowa - OMNIMATE
Złącza przemysłowe
Elektronika
Obudowy komponentów elektronicznych - OMNIMATE housing
Produkty
Systemy identyfikacji
Koncentratory SAI
Narzędzia
Aktywny Ethernet przemysłowy
Pasywny Ethernet przemysłowy
Produkty
Systemy obudów
Rozwiązania specjalne
Zdalne wejście/wyjście - u-remote
Transmisja bezstykowa
Pomoc & obsługa
Download-Feeds
Dane CAE
OMNIMATE® sample service

Czy chcesz wyzerować wybór?